THE TOLSTOY DEFENSE
Director: Dunya Smirnova

Producers: Sergey Selyanov, Viktoria Shamlikashvili, Natalya Smirnova

Director of Photography: Maksim Osadchiy

Production: Russia

Our work: VFX-producing, VFX-supervising, VFX-production

Director: Nataliya Meshchaninova

Producers: Sergey Selyanov, Tatyana Bonakova, Natalya Drozd

Director of Photography: Evgeniy Tsvetkov

Production: Russia

Our work: VFX-producing, VFX-supervising, VFX-production
CORE OF THE WORLD

TWO TICKETS HOME
Director: Dmitriy Meskhiev

Producers: Dmitriy Meskhiev, Sergey Garmash, Anton Zlatopolskiy

Director of Photography: Vladimir Bashta

Production: Russia

Our work: VFX-supervising, VFX-production

PUSHKIN HILLS
Director: Anna Matison

Producers: Sergey Bezrukov, Maria Karneeva, Natalia Lavrova

Director of Photography: Sergey Trofimov

Production: Russia

Our work: VFX-production

BERYOZKA
Director: Aleksandr Baranov

Producers: Aleksandr Kushaev, Ilya Papernov, Irina Smirnova

Director of Photography: Egor Surovtsev

Production: Russia

Our work: VFX-producing, VFX-supervising, VFX-production

GIRLS DON'T GIVE UP
Directors: Sergey Krasnov, Maria Kravchenko, Artem Nasybulin

Producers: Darya Legoni-Fialko, Irina Smirnova, Alina Krupnova

Directors of Photography: Sergey Komarov, Sergey Komarov jr., Mikhail Orkin, Aleksey Morozov

Production: Russia

Our work: VFX-production

LILI
Directors: Anton Chizhikov, Ilya Chizhikov

Producers: Anatoly Chizhikov, Sergey Kulikov, Elena Gosman

Director of Photography: Alexey Timm

Production: Russia

Our work: VFX-producing, VFX-supervising, VFX-production

ANIMATOR
Directors: Anton Chizhikov, Ilya Chizhikov

Producers: Anatoly Chizhikov, Sergey Kulikov, Elena Gosman

Director of Photography: Anton Zhabin

Production: Russia

Our work: VFX-producing, VFX-supervising, VFX-production

© Algous, Inc. 2006.
199178, St. Petersburg,
18th line V.O. d. 47, lit. A, office 3-E/1